JVN (Sier)-BestratingenGerrit v.d. Veenstraat 225
5348 RZ Oss

Tel: 06 - 54 90 24 24

info@jvnbestrating.nl

Privacy statement

Privacy verklaring

JVNBestratingen, gevestigd aan de Gerrit van der Veenstraat 225, 5348 RZ Oss, per 01-07-2108 gevestigd aan de Berghemseweg 74, 5348 CK Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

JVNBestratingen

Gerrit van der Veenstraat 225

5348 RZ Oss

Per 01-07-2018

Berghemseweg 74

5348 CK Oss

+31 (0)654902424

www.jvnbestrating.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe JVNBestratingen met uw persoonsgegevens omgaat. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij ben, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een mailing, nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om goederen en/of diensten af te stemmen op uw voorkeur
 • JVNBestratingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

JVNBestratingen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • Toestemming
 • Overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende website heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk
 • Internetbrowser en apparaat type
 • KvK en Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoeker die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten dien worden genomen door computerprogramma’s en -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JVNBestratingen) tussen zit. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van JVNBestratingen  bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals hostingspartij en IT-beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de site worden bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met namen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteiten Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt JVNBestratingen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met hun (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JVNBestratingen  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te gen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanner wij dit privacy statement aan passen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.

Portfolio projecten bestratingen

Tips Tricks & Trends

Tips voor uw tuinaanleg

 • Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat u met uw tuin wilt gaan doen. Het type tuin bepaald grotendeels de inrichting, de beplanting en het eventuele houtwerk.
 • Daarnaast is het belangrijk om het juiste materiaal te gebruiken. Dit begint al bij de aanschaf van het juiste zand. De juiste ondergrond kan er voor zorgen dat uw straatwerk en uw beplanting langer mee gaan en mooi blijven. Kies als ondergrond voor uw straatwerk straatzand maar gebruik dit niet als basis voor bijvoorbeeld een plantenbak.
 • Haal eventuele oude en vervuilde grond uit de tuin en laat een nieuwe grond en zandlaag aanbrengen. Zeker bij nieuwbouwwijken is de grondlaag niet fijn en is het bewerken hiervan lastig. U voorkomt zo dat uw tuin na een half jaar wegzakt.
 • Kies het juiste straatwerk. Of u nu klinkers of tegels kiest, maak een juiste keuze en hou rekening met het onderhoud, de uitstraling van uw tuin en bijvoorbeeld een oprit.
 • Kies goed hout (FSC keurmerk) wanneer u bijvoorbeeld een vlonder of hekwerk plaatst. * Tril uw gelegde straatwerk goed aan om verzakkingen of plasvorming te voorkomen.
 • Veeg uw straatwerk goed in met brekerzand zodat uw straatwerk water doorlaat maar bijvoorbeeld onkruid tegengaat. (Voor betonstraatstenen en betontegels gebruik je straatzand omdat daar geen brekerzand in de voegen past.)  

Tuinontwerp

Samen met een tuinarchitecte, waar ik sinds kort de samenwerking mee ben aangegaan, kan ik voor u een totaalpakket verzorgen als het gaat om uw tuin. Zowel de bestrating, het plaatsen van de schutting als de begroeiing worden dan op elkaar afgestemd.

Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Deze zal bij voorkeur plaatsvinden op uw locatie zodat wij de bestaande situatie in ons op kunnen nemen. We inventariseren uw tuinwensen en ideeën, en bekijken de mogelijkheden die uw perceel bied. Wij letten in het bijzonder op bouwkundige elementen, hoogteverschillen in de tuin, stand van zon/schaduw, afmetingen- en indeling van de gevel van het huis, planten of bomen die behouden moeten worden, kortom wij denken met u mee zodat uw wensen passen binnen de mogelijkheden van uw tuin.

De tuinarchitecte zal daarna een schets- of concept tuinontwerp voor u maken waarbij zij uw specifieke wensen en ideeën zal verwerken samen met mijn advies als het gaat om de bestrating. Dit ontwerp wordt met u besproken en nader toegelicht.

Als u met de offerte akkoord gaat, overleggen we met u de startdatum en eventueel de datum dat u het project afgerond wilt zien. 

belstratenmaker

mailstratenmaker

projecten

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Previous ◁ | ▷ Next

 

Tips Tricks & Trends

 

Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat u met uw tuin wilt gaan doen. Het type tuin bepaald grotendeels de inrichting, de beplanting en het eventuele houtwerk.

 

Kies goed hout (FSC keurmerk) wanneer u bijvoorbeeld een vlonder of hekwerk plaatst.

 

Lees meer ...

 

Copyright © 2014. Alle Rechten Voorbehouden.

| Privacy statement | Kwaaijongens en DigiDees, uw partners op internet.